• خیابان مقدس اردبیلی خیابان شاد آور
  • پلاک 15 ط 3 واحد 1 ، کدپستی: 1985683523
  • 021-26373380
  • 021-42653

توسعه و افزایش ظرفیت پست برق فوق‌توزیع مدرس دزفول‎‎