• آزمایشگاه مستقر در کارخانه                         

  •  بانک اطلاعات فنی و استانداردها  

  •  واحد کنترل کیفیت  

  •  کارگاه مدل سازی مستقر در کارخانه            

 

کلیه محصولات شرکت توسط گروه کنترل کیفیت مستقر در کارخانه در تمامی مراحل تولید و بسته بندی ، تحت کنترل و نظارت های لازم واقع می شوند. در واحد آزمایشگاه آزمون های متالورژیکی و کنترل خواص مکانیکی برای قطعات ریخته گری ، آزمایش قطعات لاستیکی و آزمایش های ضخامت و چسبندگی رنگ بر اساس استانداردهای مرتبط و تجهیزات آزمایشگاهی دقیق ، مورد پایش واقع می شوند.


 

در کارگاه مدل سازی با بهره مندی از توان متخصصین مجرب و تجهیزات پیشرفته ، عملیات مدل سازی و سرویس و نگهداری برای حفظ و تداوم کیفیت در تولید ، بصورت پیوسته انجام می گیرد.