روزانه ۲۳ روستای استان همدان تحت پوشش آبرسانی سیار قرار می گیرد

22/09/2018وی ادامه داد: بر همین مبنا؛ ۱۴ روستا در شهرستان همدان، ۱۷ روستا در شهرستان ملایر، ۱۵ روستا در شهرستان نهاوند، ۷ روستا در شهرستای تویسرکان،۲۶ روستا در شهرستان اسدآباد،۱۱ روستا در شهرستان کبودراهنگ، ۵ روستا در شهرستان بهار، ۱۸ روستا در شهرستان رزن و ۲۴ روستا در شهرستان فامنین در شش ماهه نخست سال جاری تحت پوشش آبرسانی سیار قرار گرفتند.
ملکی همچنین با بیان اینکه،بر این اساس ۲۹ هزارو ۴۵۶ خانوار در مجموع روستاهای مذکور به صورت سیار آبرسانی شدند،اظهار کرد:به طور متوسط، روزانه ۱۸۰۰۰ نفر، معادل ۳ هزار و ۵۰۰ خانوار تحت پوشش آبرسانی سیار قرار گرفتند.
رئیس اداره بحران و پدافند غیر عامل آب و فاضلاب روستایی استان همدان با اذعان به اینکه ظرف مدت یاد شده، ۱۰۷ هزار و ۵۰۸ نفر از جمعیت روستایی استان تحت پوشش آبرسانی سیار قرار گرفتند، عنوان کرد:در این مدت یک هزارو ۲۷۹ سرویس به روستاهای تحت پوشش و غیر تحت پوشش ارائه شده است.
وی در نهایت اعلام کرد:به طور متوسط در شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ هزارو ۷۰ متر مکعب آب به صورت سیار به روستاهای تحت پوشش و غیر تحت پوشش انتقال داده شده است.

تعداد بازدید: 3