شرایط آب شرب روستاهای زلزله زده کرمان نرمال است

03/12/2017علی رشیدی افزود: در منطقه ای که زلزله رخ داده هزار و ۱۰۰ مشترک روستایی وجود دارد که به دلیل پس لرزه های رخ داده آب شرب دو روستا دچار کدورت شده بود که هم اکنون مشکل کدورت آب این دو روستا نیز برطرف شده است.
رشیدی گفت:هم اکنون شرایط آب شرب شهرها و روستاها نرمال است و مشکلی در این بخش وجود ندارد.
مهندس کرکانی مدیر بحران و پدافند غیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشورنیز افزود: حضور به موقع و موثر مسئولین در اینگونه شرایط سبب افزایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی میشود.
انتقال آزمایشگاه سیار به روستاهایی که دچار افزایش کدورت شده‌اند، اقدام موثر جهت اطمینان بخشی به مشترکین مبنی بر نظارت بر کیفیت آب شرب است
 

تعداد بازدید: 7