معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری آبفای کشور از آغاز بهره برداری آزمایشی فاز اول آب شیرین کن بندرعباس خبر داد

06/10/2018سید حمیدرضا کشفی گفت: هم اکنون فاز اول آب شیرین کن بندرعباس با ظرفیت ۲۰ هزار مترمکعب در شبانه روز در حال تولید بوده و مراحل بهره برداری آزمایشی را طی می کند.
 
وی افزود : آب تولیدی با کیفیت مطلوب در حال توزیع در شبکه آب شهر بندرعباس است.
 
به گفته کشفی ؛ استراتژی جدید آبفا استفاده حداکثری از منابع آبی غیرمتعارف و شیرین سازی بوده تا کمترین فشار به آب های سطحی و زیرسطحی خصوصا دشت های میناب و شمیل و نیان وارد شود.

تعداد بازدید: 5