نشست معاونین و مدیران درآمد و امور مشترکین شرکتهای آب و فاضلاب سراسر کشور در زنجان آغاز شد

11/01/2018مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان در آئین آغاز این همایش به پوشش صد درصدی مشترکین شهری در استان زنجان اشاره کرده و گفت: طی سه سال گذشته در حوزه مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان زنجان سیستم نرم افزاری مشترکین در تمام ۲۱ شهر این استان تحت شبکه قرار گرفته و قرائت آن لاین کنتور نیز در این استان راه اندازی شده است.
علیرضا جزء قاسمی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی برای پرداخت آب بهاء از سوی مشترکین افزود: وصول مطالبات شرکت آب و فاضلاب استان زنجان جزو اولویتهای این شرکت قرار گرفته و این بخش بیشتر از همیشه فعال شده است.
وی به اجرای پروژه های متنوع در شرکت آب و فاضلاب استان زنجان اشاره کرده و افزود: ارتقای مدول اول و اجرای مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب زنجان با ۱۱۰ میلیارد تومان اعتبار به روش BOT از جمله این طرحهاست که پیش بینی میکنیم ارتقای مدول اول این تصفیه خانه سال آینده به بهره برداری برسد.
جزء قاسمی همچنین به اجرای پروژه آزمایشگاه مرکزی آب زنجان با ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار اشاره کرده و گفت: پروژه تصفیه خانه آب شهر های ابهر و خرمدره نیز پس از سالها رکود به پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد رسیده و تابستان آینده به بهره برداری خواهد رسید.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان به اجرا و بهره برداری از تصفیه خانه فاضلاب ماهنشان نیز اشاره کرده و اعلام کرد: تصفیه خانه شهر زرین رود با ۷۳ درصد پیشرفت و همچنین احداث تصفیه خانه شهر دندی نیز در دست اجرا قرار دارد.
جزء قاسمی همچنین در این نشست اعلام کرد: ۲ باب مخزن ۱۵ هزار متر مکعبی در شهر زنجان اجرا شده که یکی از این مخازن با حضور مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور به بهرداری میرسد.

 
تعداد بازدید: 3