• تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام
  • خیابان جهانمهر، پلاک 37 ، کدپستی: 1431643986

شیر یکطرفه سوپاپی نوع صاف(مستقیم)