شیر آتش نشانی ایستاده

HU
PN: 10/16
DN: 80/100/150
نوع مصرف در صنایع: • آب
مشخصات و طراحی مدل:
  • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2
  • چدن داکتیل مطابق با استاندارد  EN 1563 (DIN 1693)
  • چدن خاکستری مطابق با استاندارد  EN 1561 (DIN 1691)
  • تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266
  • دارای سیستم ضربه گیر جهت جلوگیری از شکست شیر در هنگام بروز تصادف
  • سوپاپ تخلیه آب جهت جلوگیری از یخ زدگی

نوع A  ایستاده :

تعداد خروجی ها :
دو سایز  " 2/1 - 2  از جنس برنج
یک سایز  "4  از جنس برنج
طراحی محصول مطابق با استاندارد DIN 3222 
نوع مواد:
  •  
محافظت در برابر زنگ زدگی: • پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک
محدوده کاربرد: • حداکثر دمای کاربردی برای آب 50 درجه سانتی گراد • توزیع و تقسیم آب ، سیستم ضد حریق • اطفاء حریق ( نوع A- ایستاده و B - دفنی ) •
تست بازرسی نهایی:
Dimensions/Weights:
تعداد بازدید: 2257