شیر تخلیه هوا اتوماتیک دو روزنه

AD
PN: 10/16
DN: 200...50
نوع مصرف در صنایع: • آب و تاسیسات
مشخصات و طراحی مدل: نوع دو روزنه:
  •  دارای دو مخزن هوا به همراه شناورهای مجزا
  •  روزنه بزرگ برای تخلیه حجم زیاد هوا به هنگام پرشدن (ورود آب به درون خطوط لوله) و ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالی شدن خطوط (برداشت آب)
  •  روزنه کوچک برای تخلیه حباب های هوا بوجود آمده در خطوط لوله کشی ناشی از کاویتاسیون
نوع مواد:
  •  بدنه و کلاهک از جنس چدن داکتیل  EN-GJS-400 (GGG40)
  •  شناورها از جنس پلیمر سخت و مقاوم در برابر فشار، ضربه و فرسودگی
  •  آب بندها از جنس NBR/EPDM
  • روزنه کوچک از جنس برنج اکسترود
محافظت در برابر زنگ زدگی: • پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک
محدوده کاربرد: •حداکثر دمای کاربری: 70 درجه سانتی گراد •حداقل فشار برای آب بند شناورها 0.5 بار
تست بازرسی نهایی:
Dimensions/Weights:
تعداد بازدید: 1110