شیر تخلیه هوا تک روزنه کوچک

AS
PN: 10/16
DN: 200....50
نوع مصرف در صنایع: • آب و تاسیسات
مشخصات و طراحی مدل:
  • دارای یک مخزن هوا به همراه شناور
  • روزنه بزرگ برای تخلیه حجم زیاد هوا به هنگام پرشدن (ورود آب به درون خطوط لوله)
و ورود هوا به داخل خطوط لوله به هنگام خالی شدن خطوط (برداشت آب)
  • روزنه کوچک برای تخلیه حباب های هوا بوجود آمده در خطوط لوله کشی ناشی از کاویتاسیون
  • چدن داکتیل براساس استاندارد  EN 1563 (DIN 1693)
  • ابعاد فلنج مطابق با استاندارد EN 1092-2
  • تست بازرسی نهایی مطابق با استاندارد EN 12266 DIN 3230 
نوع مواد:
  • بدنه و کلاهک از جنس چدن داکتیل    EN-GJL-400     GGG40
  • شناورها از جنس پلیمر سخت و مقاوم در برابر فشار، ضربه و فرسودگی
  • آب بند دریچه از جنس  EPDM / NBR
  • روزنه کوچک از جنس برنج اکسترود
محافظت در برابر زنگ زدگی: • پوشش داخلی و بیرونی شیرها رنگ اپوکسی پودری نوع الکترواستاتیک
محدوده کاربرد: • حداکثر دمای کاربری : 70 درجه سانتی گراد • حداقل فشار برای آب بند شناورها 5/0 بار
تست بازرسی نهایی:
Dimensions/Weights: