• تهران، میدان فاطمی، ابتدای خیابان شهید گمنام
  • خیابان جهانمهر، پلاک 37 ، کدپستی: 1431643986

اخبار و مقالات


هفت اصل مدیریت پروژه های فنی

برای اینکه مانند یک فرمانده جنگی مردان خود را در صحنه نبرد راهبری کنید یا به بیان دیگر گروه فنی خودرا در پروژه ای مدیریت کنید،باید مراحل مختلف کار را گذرانده باشید......