آرشیو محصولات

فیلترها

محصولات

شیر ته خط فلنجدار(هندلی)

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار لاگ

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر پروانه ای ویفری لاگ

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر پروانه ای ویفری گیربکس دار

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر پروانه ای ویفری

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر آتش نشانی ایستاده

انتقال آب اطفا حریق آب

مشاهده محصول

شیر آتش نشانی دفنی

انتقال آب اطفا حریق آب

مشاهده محصول

شیر صافی دنده ای

فاضلاب و تاسیسات آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه نوع ویفری دو دیسکه

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه نوع فنردار ضربه قوچی

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه اهرم وزنه ای

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه دریچه ای(لولائی)PN16

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیرفلکه کشویی دفنی دسته بلند ( زبانه فلزی/لاستیکی ) 10/ PN16

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (PN16)

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی (pn10/16)

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول