شیر فلکه کشویی

فیلترها

محصولات

شیر ته خط فلنجدار(هندلی)

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیرفلکه کشویی دفنی دسته بلند ( زبانه فلزی/لاستیکی ) 10/ PN16

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر فلکه کشویی زبانه لاستیکی (PN16)

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر فلکه کشویی زبانه فلزی (pn10/16)

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول