شیر یکطرفه

فیلترها

محصولات

شیر یکطرفه نوع ویفری دو دیسکه

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه نوع فنردار ضربه قوچی

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه اهرم وزنه ای

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول

شیر یکطرفه دریچه ای(لولائی)PN16

انتقال آب فاضلاب و تاسیسات تاسیسات فاضلاب آب

مشاهده محصول